Vad krävs enligt lagen för att arbeta som fastighetsmäklare?

I kraven för nya mäklare ingår sedan år 1998
  • högskole­utbildning i bland annat marknads­föring, värdering, juridik, skatterätt och byggnadsteknik.
För alla mäklare gäller att man måste ha
  • registrering hos Fastighets­mäklar­nämnden, en statlig tillsynsmyndighet.
  • ansvarsförsäkring.

Vem är MarieMäklare?

Jag är registrerad fastighetsmäklare och har hög­skole­examen som fastig­hets­mäklare, utbildad på Malmö högskola enligt nya tidens krav. Givet­vis är jag ansvars­försäkrad.
För åtta år sen startade jag i egen regi efter en tid som anställd fastighets­mäklare i Lund. Från och med 2004 är jag verksam under eget namn. Lomma kommun har varit min hem­kommun i 30 år och detta gör att jag är väl för­trogen med lokala för­hållan­den Med utgångs­punkt från mitt kontor i Lomma för­medlar jag villor, avstyckade gårdar och bostads­rätter i Lomma, Bjärred, Hjärup, Åkarp och omnejd.
Marie Henriksson