Gian-Carlo Menottis opera

Amahl i Lomma kyrka

Bilder från generalrepetition 2005-12-16

Foto och copyright: Sven Henriksson, Lomma

Klicka på länkarna nedan för att titta på bilderna.
Tryck sedan på "Bakåt" (Back) för att välja ny bild.

Visa alla bilder på en sida
Barnen dansar
Amahl spelar flöjt
Amahl med sin mamma
Mor och dotter
Kungarna anländer
Dans i rött
Amahl och kungarna
Vad finns i asken?
Mamman och
 kungarna

Herdarna och
 byfolket kommer

Maten bärs fram
Dansen
"Allt detta guld"
Maestro i aktion
"Tjuv!"
Rör inte min mamma
Jag kan gå!
Avfärden
Slutet
Kören
"Stjärnan"
Det gick ju bra!

Bilderna presenteras av: